Kim Tiến

Tạo yêu cầu

Kim Tiến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2
  • Quận Hải Châu, Quận Cẩm Lệ

Tôi là Kim Tiến, hiện tại là sinh viên trường đại học Duy Tân, toi có kinh nghiệm trong việc dạy các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và đã từng dạy hơn 20 bạn học viên. Là một sinh viên với nhiều năng lực và kinh nghiệm tích luỹ từng ngày, mình rất yêu thích công việc giảng dạy này.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985