Lâm Huệ Mẫn

Tạo yêu cầu

Lâm Huệ Mẫn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài
  • Quận 5, Quận 8, Quận 7

SV năm 1 ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học
12 năm HSG
Đang dạy 1 bé lớp 3

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985