Lâm Thanh Hưng

Tạo yêu cầu

Lâm Thanh Hưng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Địa Lý lớp 12
  • Thị Xã Bà Rịa, Huyện Châu Đức, Huyện Long Điền, Huyện Đất Đỏ

Sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Có kinh nghiệm dạy thêm từ lớp 1 đến lớp 11.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985