Lê Đức Cần

Tạo yêu cầu

Lê Đức Cần

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Tiếng Hàn cơ bản

Mình hiện là sinh viên chuẩn bị cuối năm nay tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Mình đã có kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cơ bản, sơ cấp. Mình đang dạy kèm 1:1 với cho các sinh viên cùng trường, và dạy parttime online cho trung tâm GAC của trường Đại Học Inha.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985