Lê Dương Hải Nhi

Tạo yêu cầu

Lê Dương Hải Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Vũng Tầu

Tôi là Lê dương hải nhi đã có 4 năm kinh nghiệm đi day kèm các bé
Và đặc biệt là ngoại ngữ tôi rất ổn định trình bày và chữ viết sạch đẹp
Tôi xin cảm ơn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985