Lê Hoàng Uyên Phương

Tạo yêu cầu

Lê Hoàng Uyên Phương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Báo bài, Photoshop, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tin học văn phòng, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8

Có kinh nghiệm dạy kèm và làm gia sư Tiếng anh 2 năm. Có thể dạy tiếng việt và báo bài cho hs cấp 1

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985