Lê Ngọc Minh Nhi

Tạo yêu cầu

Lê Ngọc Minh Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

Nếu bạn tin tưởng tôi thì tôi sẽ giúp bạn đạt được những kỳ vọng bạn muốn , bạn có thể bắt đầu từ số không nhưng tôi có thế giúp bạn đến số 7,8 . Hãy là một phiên bản duy nhất của chính mình và để tôi giúp bạn làm điều đó

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985