Lê Nguyễn Hồng Hảo

Tạo yêu cầu

Lê Nguyễn Hồng Hảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Nha Trang

Tôi là sinh viên, khoa quản trị kinh doanh, tôi có khả năng về môn toán, mong được nhận lớp sớm,

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985