Lê Nguyễn Ngọc Chăm

Tạo yêu cầu

Lê Nguyễn Ngọc Chăm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Báo bài, Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8

Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Sinh học. Đã từng dạy kèm. Ưu điểm là kiên nhẫn, nhiệt tình trong giảng dạy. Rất mong được hợp tác với trung tâm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985