Lê Thị Bé Ngoan

Tạo yêu cầu

Lê Thị Bé Ngoan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Huyện Bình Chánh

Tốt nghiệp loại KHÁ chuyên ngành Giáo dục tiểu học, yêu trẻ nhiệt huyết đâm mê với nghề giáo viên. Luôn học hỏi, và sử dụng phương pháp tích hợp trong dạy học nhầm phát huy năng lực cua học sinh làm trung tâm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985