Lê Thị Hoài Thương

Tạo yêu cầu

Lê Thị Hoài Thương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt lớp 3, Toán lớp 3
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 4, Quận 7

Đã có kinh nghiệm dạy gia sư các lớp tiểu học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985