LE THI THU NHO

Tạo yêu cầu

LE THI THU NHO

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Nhật
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 7

Tôi có 9 năm kinh nghiệm dạy kèm tại nhà, trong đó có 3 năm chuyên dạy kèm tiếng Nhật

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985