LÊ THỊ TUYẾT MINH

Tạo yêu cầu

LÊ THỊ TUYẾT MINH

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Nghề tự do
  • Kiên Giang
  • Rèn chữ, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9
  • Huyện Kiên Lương

Ưu điểm: hòa đồng, thân thiện, dễ gần, có kiến thức, luôn lắng nghe và thấu hiểu, có khả năng truyền đạt, giọng nói tốt, dạy dễ hiểu, vui tính, nhiệt tình, có thể theo các em xuyên suốt, luôn hoàn thành tốt công việc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985