LÊ THỊ VIỄN XINH

Tạo yêu cầu

LÊ THỊ VIỄN XINH

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Bình Thạnh, Quận 10, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Học chuyên ngành Sư phạm Sinh tại trường Đại Học Sài Gòn. Có 3 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy môn Toán, Hoá, Sinh (có thể giảng dạy cả Lý và Tiếng Anh kèm kỹ năng sống). Hiện tại đã tốt nghiệp và đang giảng dạy STEM.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985