Lê thu trang

Tạo yêu cầu

Lê thu trang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Thanh Hóa
  • Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Chuyên ngành, Tiếng Anh Giao tiếp

Kinh nghiệm đi dạy nhiều năm
Chủ nhiệm lớp tại trung tâm Apax English
Giáo viên tiếng anh tại mầm non đồ rê mí
Toeic 705
Chứng chỉ A2 88/100
Cách dạy phong phú, tạo cảm hứng cho người học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985