Lê Trọng Hiếu

Tạo yêu cầu

Lê Trọng Hiếu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7

Có thể dạy được toán lý hoá cấp 2. Rất hiểu học sinh và tiếp cận học sinh với những phương pháp khác nhau. Rất được học sinh thích. Rất lễ phép và tôn trọng phụ huynh. Hiểu được sự quan trọng của mối quan hệ của gia sư và học sinh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985