Long Thắng

Tạo yêu cầu

Long Thắng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12
  • Quận 11, Quận 5, Quận 6

-Em là sinh viên Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh
-Em có thế mạnh về môn Toán và môn Vật lý
-Tổng điểm 3 môn Toán, Lý, Anh của kì thi THPT QG: 23.7
-Tích cách: vui vẻ, hoà đồng, thân thiện, nhiệt huyết, không ngại khó khăn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985