Long Thị Kim Xuân

Tạo yêu cầu

Long Thị Kim Xuân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Báo bài, Tiếng Anh, Tiếng Anh online

Sinh viên năm cuối, chuyên ngành giảng dạy, ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985