Lương Nguyễn Hồng Ngọc

Tạo yêu cầu

Lương Nguyễn Hồng Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Nghề tự do
  • Bình Dương

có kinh nghiệm dạy ở gia sư và trung tâm 3 năm về tiểu học.
9 năm hỗ trợ người thân dạy các lớp dự thính độ tuổi từ 4-6 tuổi.
nhiệt tình, yêu trẻ, có kinh nghiệm 4 năm về tiểu học và 9 năm dạy bé mầm non chậm nói
Tính cách: thích sự hài hước, vui vẻ, hoà đồng, ca hát, yêu thích trẻ em.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985