Lưu Nguyễn Thị Kim Cương

Tạo yêu cầu

Lưu Nguyễn Thị Kim Cương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Quận Tân Phú, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 6, Quận 8

Xin chào! Tôi là Kim Cương, hiện đang là sinh viên năm 3. Trong quá trình học tập thời tiểu học, trung học và đại học tôi luôn đạt thành tích khá giỏi. Tôi thích học hỏi thích truyền đạt kiến thức và thích trẻ con. Về kinh nghiệm gia sư thật lòng tôi chưa có nhiều về kinh nghiệm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985