Lưu Sơn Đông

Tạo yêu cầu

Lưu Sơn Đông

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Nhảy hiện đại (Dance), Nhảy Hiphop
  • Quận Đống Đa

- Đi dạy từ năm 2014, từng dạy gia sư tại các công ty lớn như A.O Smith, MB bank,....
- Là một người nhiệt huyết, đúng giờ, nói chuyện vui vẻ nên rất được khách hàng quý mến, mình chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng của trung tâm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985