Lưu Thành Lil

Tạo yêu cầu

Lưu Thành Lil

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Cà Mau
  • Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Cà Mau

Tốt nghiệp 12 hiện đang là Sinh viên trường cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc, có năng khiếu các môn toán, tin học, địa lý, nếu được nhận dạy các lớp tiểu học có thể hoàn thành tốt tất cả các môn học. Có thể dạy vào buổi tối từ 18h đến 22h.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985