Lưu Thiên Tài

Tạo yêu cầu

Lưu Thiên Tài

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Mỹ Thuật, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12
  • Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5

Hiện đang sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ của trường đại học Văn Lang, em có thể dạy các môn Khoa Học Xã Hội (Văn - Sử - Địa) và môn năng khiếu vẽ ở mọi cấp, có khả năng sử dụng các thiết bị dùng để hỗ trợ việc học, khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985