Lý Huỳnh Nhi

Tạo yêu cầu

Lý Huỳnh Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Dạy kèm học sinh cấp 1 ( Toán - Tiếng Việt)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985