Lý Quốc Toàn

Tạo yêu cầu

Lý Quốc Toàn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Sóc Trăng
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Sóc Trăng

Tốt nghiệp đại học toán. Dạy tin học cơ bản và nâng cao trung tâm thành thiếu niên. Kinh nghiệm 16 năm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985