Ma Thị Chang

Tạo yêu cầu

Ma Thị Chang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Giáo viên
  • Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ

Hiện tại tôi là giáo viên chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và đã có 4 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ châm nói, tự kỷ, chậm phát triển. Là người nhiệt tâm với công việc và yêu trẻ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985