Mai Duy Ngọc Châu

Tạo yêu cầu

Mai Duy Ngọc Châu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao tiếp, Đàn Piano

- Đã và đang dạy kèm tiếng anh giao tiếp được 2 năm cho người lớn và học sinh các cấp.
- Có kinh nghiệm đứng lớp trợ giảng cho trung tâm và dạy kèm Piano Organ 3 năm.
- Có kinh nghiệm ôn Ket Pet cấp tốc cho các bé theo chuẩn chương trình Cambridge

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985