Mai Hương Trà

Tạo yêu cầu

Mai Hương Trà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1983
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Maths, Science
  • Quận Tân Phú

Là giáo viên yêu trẻ và tận tâm với học sinh. Có phương pháp giảng dạy giúp học sinh mau hiểu bài và học tiến bộ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985