Mai Tấn Minh

Tạo yêu cầu

Mai Tấn Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Tân Phú, Quận 11

Ưu điểm thích trẻ con giao tiếp tốt với trẻ nhỏ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985