Mai Thanh Hát

Tạo yêu cầu

Mai Thanh Hát

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Giáo viên
  • Cà Mau
  • online, Thanh nhạc, Đàn Guitar, Đàn Organ, Đàn Piano, Đàn Ukulele
  • Thành Phố Cà Mau

Cử nhân Âm nhạc Nhạc viện thành phố HCM
Dạy: Piano-Guitare-Organ-Thanh Nhạc-Luyện thi vào các trường Âm nhạc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985