Mai Xuân Toàn

Tạo yêu cầu

Mai Xuân Toàn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Hải Dương
  • Tiếng Nhật
  • Thành Phố Hải Dương

Có kinh nghiem gia sư tiếng Nhật
Nhiều lần đi công tác tại Nhật
Đang làm việc tại công ty Nhật

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985