Minh anh

Tạo yêu cầu

Minh anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Kinh tế vĩ mô, Lý lớp 6, Lý lớp 8, Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Tây Hồ, Quận Cầu Giấy

Hiện đang là sinh viên đại học thương mại, thi đại học được 8.8 toán, 8.25 hóa, 8.5 lí, 8 sinh từng đi thi học sinh giỏi sinh cấp thành phố và được giải khuyến khích, cấp 2 từng tham gia các giải học sinh giỏi môn toán được giải 3 olympic toán, kinh tế vĩ mô A

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985