Mộng Nhi

Tạo yêu cầu

Mộng Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Trẻ chậm nói
  • Quận Tân Phú, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận Bình Tân

Mình Là Giáo Viên đi dạy được hơn 3 lĩnh vực giáo dục mầm non năm và có kinh nghiệm có thể dạy kèm chữ cho bé chuẩn bị vào lớp 1 và kèm bé tiểu học từ 1 - lớp 5 / .
Trẻ chậm nói/ nói ít !!!!!!!!❤️❤️❤️

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985