Mỹ Anh

Tạo yêu cầu

Mỹ Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

Em tên Mỹ Anh là sinh viên năm 2 chuyên ngành Tâm Lý Học có kinh nghiệm dạy tiểu học (tiếng Việt, anh văn, toán), hỗ trợ trẻ đặc biệt học chữ và đánh vần.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985