Mỹ Linh

Tạo yêu cầu

Mỹ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Luyện thi đại học, Sinh học Luyện thi đại học, Tiếng Đức, Tiếng Đức A1, Tiếng Đức A2, Toán Luyện thi đại học

Nhiệt tình trong công việc giảng dạy
Có trách nhiệm với học sinh , kiểm tra bài và kiến thức đã học
Có phương pháp định hướng cụ thể cùng với tài liệu chất lượng trong quá trình học
Chuyên kèm những bạn mất gốc hoặc chưa vững kiến thức
Sẵn sàng lắng nghe,hỗ trợ những khó khăn của các bạn trong học tập

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985