Nam Phong

Tạo yêu cầu

Nam Phong

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2005
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Bóng rổ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5
  • Quận Ba Đình, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa

Có chuyên môn bóng rổ
Tiếng anh trẻ em
Tiếng Anh lớp 1
Tiếng Anh lớp 2
Tiếng Anh lớp 3
Tiếng Anh lớp 4
Tiếng Anh lớp 5
- Tính cách vui vẻ, thân thiện, yêu trẻ em

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985