NGÔ CHÂN THÀNH

Tạo yêu cầu

NGÔ CHÂN THÀNH

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Tây Ninh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Luyện thi đại học, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , online, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Luyện thi đại học
  • Thị Xã Tây Ninh, Huyện Tân Châu, Huyện Dương Minh Châu, Huyện Châu Thành, Huyện Hòa Thành

Có khả năng truyền đạt kiến thức cho học sinh. Có phương pháp lấy lại căn bản cho học sinh. Kinh nghiệm gia sư 6 năm luyện thi đậu các trường TÂY NINH, HOÀNG LÊ KHA , LÝ THƯỜNG KIỆT . Có kinh nghiệm dạy online

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985