Ngọc My

Tạo yêu cầu

Ngọc My

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn dịch thuật, Tiếng Hàn luyện viết, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6

- Tốt nghiệp trường Hàn Ngữ Việt Hàn Kanata
- Đã có kinh nghiệm dạy học
- Dạy tiếng Hàn cơ bản, luyện viết, khả năng dịch văn bản, topik 1, 2
- Học theo giáo trình Seoul và Yonsei
- Có kết hợp kiểm tra bài thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất
- Giáo viên đã có topik

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985