Nguyễn Bá Hưng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Bá Hưng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 2

Tôi hiện tại là một giáo viên dạy môn hóa tại Trường trung học cơ sở Trương Công Định - Bình Thạnh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985