Nguyễn Cảnh Hoàng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Cảnh Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình

Android developer. Programming languages include C++, C#, Java, Python. Experience in web, mobile development

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985