Nguyễn Chí Thông

Tạo yêu cầu

Nguyễn Chí Thông

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Vĩnh Long
  • 2D, AutoCAD, Hóa Lớp 10, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Toán Lớp 10
  • Thành Phố Vĩnh Long

Tôi là Thạc Sĩ Kỹ Thuật kinh nghiệm giảng dạy 2 năm tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long. Tôi luôn yêu nghề và muốn đào tạo cho thế hệ học sinh, sinh viên trở thành những con người có ích cho xã hội.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985