Nguyễn Cửu Vân Anh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Cửu Vân Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Đức, Tiếng Đức A1, Tiếng Đức A2, Tiếng Đức B1, Tiếng Đức B2, Tiếng Đức chuyên ngành, Tiếng Đức cơ bản, Tiếng Đức luyện viết, Tiếng Đức online
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh

Em đã học ngôn ngữ Đức năm 3, trường khoa học xã hội và nhân văn. Tiếng của em khá ổn. Vì em học tiếng ở trường đại học, nên em tự tin về khả năng ngôn ngữ của mình. Em sẽ cố gắng hết sức để giúp học viên tiến bộ nhanh.
Lúc trước em học cấp 3 chuyên Anh của tỉnh. Nên khả năng ngôn ngữ cũng khá nhạy.
Mình có thể dạy song ngữ cho những trẻ em và người lớn cũng có thể.
Trách nhiệm của mình rất cao, chỉ tuỳ thuộc vào thái độ học tập của học viên thì việc học mới được đánh giá là tốt hay không.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985