Nguyễn Đang Tích

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đang Tích

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình SQL, Lập trình web, Lập trình web PHP

- Tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin đại học Khoa học tự nhiên thành phố HCM
- 3 năm kinh nghiệm lập trình web (HTML, CSS, Javascript, PHP, C#, ...)
- 1 năm kinh nghiệm dạy gia sư lập trình cơ bản và lập trình web

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985