Nguyễn Diệu Phương Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Diệu Phương Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán cao cấp, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Văn lớp 9
  • Thành Phố Biên Hòa

em là sinh viên năm nhất trường Đại học Đồng Nai chuyên ngành sư phạm Toán, điểm trung bình môn toán lớp 12 của em là 9.4, môn văn là 9.2, điểm toán tốt nghiệp của em là 9.2 điểm, văn là 7.8, em có khả năng dạy toán (từ lớp 1 đến lớp 12), dạy tiếng việt cho bậc tiểu học và lớp 9. Em từng dạy gia sư toán tiếng việt cho 1 bé lớp 3, 1 bé lớp 4, em từng dạy toán cho 1 bé lớp 9, dạy hóa cho 2 bé lớp 11 và dạy toán cho 1 bé lớp 11.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985