Nguyễn Đức Nguyên Hạo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đức Nguyên Hạo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Anh Giao tiếp, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9

Tốt nghiệp trung học phổ thông bằng loại giỏi. Đang học tại đại họ Văn Hiến chuyên ngàng văn học.
Đã có kinh nghiệm dạy học 2 năm.
Chuyên dạy các bộ môn: Toán, văn, anh, sử, địa, công dân và một số môn năng khiếu.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985