Nguyễn Đức Thi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Đức Thi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1983
  • Giáo viên
  • Hải Dương
  • Tiếng Nhật

Gv đã có 4 năm kinh nghiệm sinh sống và học tập tại Nhật Bản.
Trình độ tiếng Nhật N2.
Tốt nghiệp 2 trường tại Nhật Bản.
Hiện tại đang làm ktsx cho một công ty của Nhật tại Việt Nam.
Là người luôn hiểu được những khó khăn của các học sinh trong quá trình học tiếng Nhật.
Nhận dạy theo nhu cầu của học sinh ( Ngữ pháp, chữ Hán, Giao tiếp..)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985