Nguyễn Duy Đăng Khoa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Duy Đăng Khoa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Guitar, Đàn Ukulele
  • Quận 1, Quận 4, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Tôi là Nguyễn Duy Đăng Khoa là Sinh Viên Nhạc Viện khoa Guitar
Có thể dạy guitar cơ bản và finger style
Có thể dạy vào những thời gian rãnh và có thể giúp các học viên tiếp thu nhanh những kiến thức mình truyền đạt nhanh nhất.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985