Nguyễn Hiếu Ngọc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hiếu Ngọc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2007
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Guitar, Đàn Piano
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5

Sinh viên nhạc viện chuyên ngành Guitar cổ điển
Nhận dạy piano và Guitar cổ điển và đệm hát
Nhận các lớp người lớn và trẻ em tại Tp. Hồ Chí Minh từ căn bản đến nâng cao
Dạy tại nhà học viên và nhà gia sư

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985