Nguyễn Hoài Thương

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoài Thương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Vẽ, Vẽ luyện thi khối H, Vẽ luyện thi khối V
  • Quận Long Biên

Nhiệt tình, nhiệt huyết, yêu thích nghệ thuật sáng tạo, yêu mến trẻ em,..

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985