Nguyễn Hoàng Anh Thư

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Anh Thư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3
  • Quận Thủ Đức

Yêu thích và có được kiến thức Tiếng anh cơ bản. Muốn nhận lớp cho học sinh tiểu học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985